Realizator projektu

Stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów (FTR) powstało w 1997 r. i jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym działającym na rzecz wspierania, inspirowania i aktywizacji rozwoju branży turystycznej w Polsce.

W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów, szkoleń, warsztatów i konferencji. Jesteśmy m.in.: współtwórcą idei Gremium Ekspertów Turystyki (www.gremium.forumturystyki.pl), będącego prestiżowym miejscem spotkań środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce oraz Instytutu Wspierania Turystyki (www.iwt.org.pl), który zajmuje się szkoleniami, badaniami i doradztwem branżowym.

Dotychczas zrealizowaliśmy wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł.

Ostatnio realizowane działania to m.in.:

  • VI GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI "Wyzwania współczesnej polityki turystycznej", (2012 r.);
  • "Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych" (2012 r.);
  • "RAZEM lokalnie WIĘCEJ regionalnie – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim" (2011 r.);
  • Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, (2011 r.);
  •  "RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych" (2010 r., 2011r.);

Prezesem stowarzyszenia jest Marek Migdal,  współzałożyciel regionalnej Zachodniopomorskiej Izby Turystyki (1991 r.) i jej pierwszy prezes. Współtwórca Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki – obecnie wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce. Twórca i prezes Forum Turystyki Regionów. Jeden z inicjatorów i współtwórców Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Inicjator powstania i członek Zarządu Szczecińskiej Organizacji Turystycznej (2004r.). Obecnie Członek Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Członek Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W latach 2006-2008 koordynator regionalny projektu "Turystyka – Wspólna Sprawa". Od 2006 r. doradca prezesa ZART Sp. z o.o. oraz prywatny przedsiębiorca – prowadzi Instytut Szkoleń i Rozwoju Turystyki. W 2011 r. w uznaniu zasług dla rozwoju regionu został odznaczony srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.