Informacje o projekcie

Głównym celem tego programu jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w gastronomii - a co za tym idzie - w poprawie usług gastronomicznych w naszym regionie. Śledząc światowe trendy oraz ruch turystyczny w Polsce należy spodziewać się, że w krótkim czasie w naszych barach i restauracjach zagoszczą coraz bardziej wymagający klienci. Poprzez szkolenia przewidziane w projekcie przedsiębiorcy będą mieli zdecydowanie lepiej wyszkoloną kadrę pracowniczą, co oczywiście przełoży się na jakość świadczonych usług. Podczas szkoleń uczestnicy poznają nie tylko tajniki wybranego zawodu, ale również zwiększą swą świadomość ekologiczną. Obecnie jest to coraz bardziej istotne, ponieważ znacznie więcej klientów zwraca uwagę no to, jak dana restauracja oddziałuje na naturę.

UCZESTNICY
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) oraz właścicieli mikro - i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej, które mają siedzibę lub jednostkę organizacyjną w województwie zachodniopomorskim.
Program skierowany jest głównie do przedsiębiorstw niekorzystających z pomocy publicznej w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-2011.
Projekt będzie realizowany od września 2012 do lipca 2013 roku.
Wszystkie szkolenia oferowane w ramach tego projektu są bezpłatne. Finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do przedsiębiorców w formie pomocy de minimis.

Proponowane szkolenia: